Tillståndsgivare i STFS

2016-11-04

Transportstyrelsen genomför just nu en översyn av alla behörigheter i STFS – Svensk trafikföreskriftssamling (RDT) och i samband med detta har vi kontaktat samtliga tillståndsgivare.

Bakgrunden till översynen är att många av de ursprungliga tillståndsgivarna inte verkar ha kvar den rollen. Transportstyrelsen behöver därför få in uppgifter om vem som är respektive myndighets utsedda tillståndsgivare. 

Tillståndsgivare är den person som respektive myndighet har utsett till tillståndsgivare. Tillståndsgivare i sin tur är den som gertillstånd till någon/några personer på den egna myndigheten att vara administratör och representera myndigheten i form av att överföra och publicera myndighetens föreskrifter till Transportstyrelsen. Tillståndsgivaren skriver under den administratörsblankett som Transportstyrelsen skickar ut till de myndigheter som vill anmäla en administratör för sin myndighet.

Till toppen