Ändrade regler för vissa fordon från första januari 2016

2016-06-03

Med anledning av två nya EU-förordningar[1] som gäller från 1 januari 2016 har de nationella reglerna för vissa fordon behövt ändras. Ändringarna beskrivs i stora drag nedan. Mer om regler för olika fordon kan man läsa på sidan www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/

En snabbare traktor
En ny snabbare traktor är nu tillåten. Den nya typen av traktorer (traktor b) får köras i högst 50 kilometer i timmen och det krävs som lägst B-körkort. Den ska köras på körbanan. För den gamla typen av traktorer (traktor a) gäller samma regler som tidigare.

Från den 1 januari 2017 ändras de närmare föreskrifterna för märke C8, förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II. Den nya lydelsen blir förbud mot trafik med traktor a och motorredskap klass II. Avser förbudet även trafik med traktor b eller motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla. Denna förändring innebär att beslutsmyndigheterna bör kontrollera såväl innebörden av beslutade lokala trafikföreskrifter som utmärkningen av dem.

En moped klass II med trampor
En ny typ av moped klass II är nu tillåten. Den nya typen av mopeder har trampor och en hjälpmotor med en högsta effekt på 1 000 watt. Motorn får endast ge ett krafttillskott upp till och med 25 kilometer i timmen. Det räcker med cykelhjälm för att få köra just den här mopedtypen.

Hastighetsbegränsning för moped klass I
Sedan tidigare gäller att en moped klass I ska vara konstruerad för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen. Nu gäller även att de inte får köras fortare än 45 kilometer i timmen. Det innebär att polisen nu förutom att kontrollera trimning även kan rapportera fortkörning.

Ny cykeldefinition
För eldrivna fordon som inte har trampor gäller nu en effektbegränsning på 250 watt för att de ska räknas som cykel (gäller dock inte självbalanserade fordon som Segway). Den tidigare begränsningen att de får vara konstruerade för högst 20 kilometer i timmen gäller dessutom fortfarande.

Krav på skyddshjälm
Det har länge krävts skyddshjälm för den som kör moped eller motorcykel (oavsett om motorcykeln har två, tre eller fyra hjul). Från 1 januari 2016 gäller motsvarande krav även för den som kör snöskoter, terränghjuling eller den nya traktor b, om karosseri saknas.[1] (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013

Till toppen