Nyheter

25 nyheter

Nya föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m. har trätt i kraft.

Publicerades 2016-01-13

Konsten att hitta föreskrifter

Är det svårt att hitta föreskrifter?

Publicerades 2013-03-27

Ny version av RDT

Den 25 augusti kommer en ny version av RDT.

Publicerades 2011-08-18

Förbättrad sökning

Den 20 april kommer en ny version av RDT.

Publicerades 2011-04-14

Tidsfrist för vissa trafikföreskrifter

Regeringen beslutade den 17 juni en förordning om ändringar i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Publicerades 2010-06-18

Allvarliga konsekvenser vid försenad hantering av trafikföreskrifter

I förordningen om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter redovisas beslutsmyndigheternas ansvar för att publicera sina trafikföreskrifter på en särskild webbplats hos Transportstyrelsen innan den 1 juli 2010.

Publicerades 2010-05-03

Tidsåtgång publiceringsarbete

För att exemplifiera tidsåtgången för publiceringsarbetet så har Transportstyrelsen tagit fram ett exempel för hantering av 100 föreskrifter.

Publicerades 2010-04-28

Uppdateringar om RDT

Nu går det att få uppdateringar om RDT till din e-post.

Publicerades 2010-04-27

Förordningen träder i kraft 1 juli 2010

NYTT DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDET AV ”FÖRORDNINGEN OM ELEKTRONISKT KUNGÖRANDE AV VISSA TRAFIKFÖRESKRIFTER”

Publicerades 2008-09-12

Enklare att överföra trafikföreskrifter till RDT

Nu gör vi det ännu enklare att överföra trafikföreskrifter till RDT genom att man i och med den nya versionen kan överföra en trafikföreskrift i ett "Steg för steg"-förfarande.

Publicerades 2008-09-01

Till toppen