B8. Cykelöverfart

Vägmärke för cykelöverfart

Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga.

Vägmärkesfiler

För tryck (eps)

För webb (png)

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information