Komma igång med RDT

För att kunna påbörja överföring och publicering till RDT måste nedanstående aktiviteter vara utförda:

 1. Skicka anmälningsblankett angående RDT-administratör till Transportstyrelsen
  För att kunna logga in i RDT måste man vara registrerad i RDT-systemet. Transportstyrelsen har skickat ett informationsbrev till kommuner och länsstyrelser som även innehåller en blankett för anmälan av administratör i RDT. Om din kommun saknar blankett för anmälan av bli administratör, kontakta oss via kontaktformulär för vägmärken och trafikregler eller telefonnummer: 0771-503 503 (fråga efter ”Sektion regelinformation”) och be om att få en blankett.
 2. Införskaffa e-legitimation på kort
  Det finns två typer av e-legitimation på kort som kan användas för inloggning i RDT, dessa är följande: 

  Personlig e-legitimation på kort som beställs hos din bank eller hos Telia.
  E-tjänstelegitimation från Steria på kort som beställs via Steria:s hemsida https://eid.steria.se/ (välj därefter Produkter => E-tjänstelegitimation).

  En jämförelse mellan de två e-legitimationerna hittar du här.
  Observera att personlig e-legitimation som man kan ladda ned från sin internetbank fungerar inte.
 3. Installera kortläsare samt säkerhetsprogramvara på datorn
  Kortläsare beställs i samband med att man beställer e-legitimationen. Det krävs även en säkerhetsprogramvara installerad på din dator för att man ska kunna logga in i RDT. Information om vilken säkerhetsprogramvara som behövs och hur den installeras medföljer e-legitimationen. Observera att installation av kortläsare samt säkerhetsprogramvara kan behöva utföras av IT-avdelningen på kommunen/länsstyrelsen.
 4. En programvara kan behövas för att skapa så kallade PDF/A-filer
  Föreskriften som ska föras över till RDT behöver vara i så kallat PDF/A-format. PDF/A-formatet krävs för långtidslagring av elektroniska dokument. Om ni har tänkt att använda Transportstyrelsens webbtjänst för att överföra och publicera föreskrifter så behövs en PDF/A-programvara. Om ni använder ett beredningssystem för att överföra och publicera föreskrifter så behöver ni kolla med beredningssystemets leverantör om PDF/A-programvara behövs.
 5. Rättigheter som överförare och publicerare
  En RDT-administratör har automatiskt inte rättigheter att överföra och publicera föreskrifter i RDT. För att kunna göra detta behöver man ingå i rollerna ”Överförare” och ”Publicerare”, vilket RDT-administratören kan tilldela både till sig själv och till andra på myndigheten. Detta gör man via menyvalet " Behörighet" som visas efter att man loggat in i RDT-webbtjänst.