Teckensnitt

Teckensnittet som används för vägmärken heter Tratex. Det har utvecklats för att få maximal läsbarhet under de speciella förhållanden som råder på vägarna.

Exempel på bokstäver i typsnittet Tratex, illustration

Tratex är fritt att hämta hem för illustrationer och trycksaker, men kvalitén kan inte garanteras. Teckensnittet kan hämtas för olika operativsystem till PC och Mac, det finns som TrueType och PostScript.

  • Tratex innehåller samiska tecken.
  • Vid versalgemen (vanlig text) text används Tratexsvart eller Tratexvit
  • Vid versal (stora bokstäver) text används TRATEXPOSVERSAL eller TRATEXNEGVERSAL

Windows

Så här gör du för att spara Tratex på din Windows-dator:

  1. Högerklicka på länken "Tratex för Windows" nedan.
  2. Välj "Spara mål som..." (Internet Explorer) eller "Spara länk som..." (Mozilla Firefox).
  3. Välj var på din hårddisk du vill spara filen, klicka "Spara"
  4. Följ instruktionerna i vår installationsguide för Windows.

De flesta moderna datorer med Windows XP och senare, klarar att packa upp en zip-fil direkt i Windows Explorer. För att kunna packa upp teckensnittet i äldre Windows-versioner krävs det att du har ett program som till exempel 7-Zip installerat på din dator. Om du inte har programmet 7-Zip installerat, kan du ladda ner det på programmets webbplats. Fullständiga instruktioner finns i installationsguiden.

Ladda ner teckensnitt för Windows:
Tratex för Windows (ZIP-fil, 1,2 MB)

Mac

Klicka på länken "Tratex för Macintosh" nedan för att spara teckensnittet på din dator.

Alla moderna datorer med Mac OS X klarar att packa upp filen direkt i Finder. Om du har en äldre dator, kan du använda Stuffit Expander 4.5

Ladda ner teckensnitt för Mac:
Tratex Macintosh (ZIP-fil, 300 kB)

Linux

Du kan använda Windows-teckensnittet i Linux.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!