Mobilanvändning och annan kommunikationsutrustning

Man ska vara uppmärksam och ha ögonen på trafiken för att köra säkert. Därför får man inte använda utrustning som påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. 

Kraven skärps från och med 1 december 2013

Regeringen har beslutat att ändra i trafikförordningen när det gäller kraven om allmän omsorg och varsamhet. Enligt de nya reglerna får förare från den 1 december "vid färd på väg med motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter".

Inget totalförbud

Det är inte förbjudet att använda kommunikationsteknik så länge det inte inverkar negativt på körningen. Det finns situationer vid körning där användandet av modern kommunikationsteknik innebär stora fördelar. Exempelvis kan tekniken hjälpa en distraherad förare att tolka trafiksituationer och varna om faror som föraren inte klarar av att hantera i en stressad situation.

Läs mer under vanliga frågor och svar om mobilanvändning i fordon.