×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Stanna och parkera

Du vet nog vad det innebär att stanna eller att parkera. Här kan du få veta mer om vad som ingår i begreppen "stannande och parkering i trafiken".

Vad är stannande?

Stannande med fordon avser ett stillastående som

  • inte sker för att undvika fara
  • inte föranleds av trafikförhållandena, eller
  • inte är en parkering.

Vad är parkering?

Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare. Uppställningen sker av någon anledning som

  • inte föranleds av trafikförhållandena
  • inte sker för att undvika fara, eller
  • inte sker för på- eller avstigning eller på- eller
    avlastning av gods. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!