Stanna och parkera

Du vet nog vad det innebär att stanna eller att parkera. Här kan du få veta mer om vad som ingår i begreppen "stannande och parkering i trafiken".

Vad är stannande?

Stannande med fordon avser ett stillastående som

  • inte sker för att undvika fara
  • inte föranleds av trafikförhållandena, eller
  • inte är en parkering.

Vad är parkering?

Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare. Uppställningen sker av någon anledning som

  • inte föranleds av trafikförhållandena
  • inte sker för att undvika fara, eller
  • inte sker för på- eller avstigning eller på- eller
    avlastning av gods. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!