Övergångsställe

Du ska använda övergångsställen när du går och ska korsa en körbana eller en cykelbana. De är markerade med vägmarkering eller vägmärke eller båda. Här får du veta mer om vem som har väjningsplikt vid obevakade övergångsställen – fordonsföraren eller den gående.

Det finns bevakade och obevakade övergångsställen. Vid bevakade övergångsställen regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis. 

Vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Fordonsföraren ska alltså släppa fram den som går. Men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig. Även den som leder en cykel räknas som gående.
 
Tänk på att fordonsförare däremot inte har någon väjningsplikt mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!