Beslut i överklagningsärenden om trafikreglering

Här finns vägledande beslut i ärenden om trafikreglering som Transportstyrelsen prövat.

Transportstyrelsen prövar överklagade beslut i ärenden om trafikföreskrifter, att sätta upp eller ta bort vägmärken.

De beslut som är tillgängliga här har Transportstyrelsen bedömt vara vägledande. Några av besluten har fattats av Vägverket. Det beror på att Vägverket tidigare prövade motsvarande beslut.

Transportstyrelsens föreskrifter

Under Regler för vägtrafik finns Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

Regler för vägtrafik

Äldre författningar finns fortfarande i Vägverkets författningssamling som du hittar på Trafikverkets webbplats.

Du kan även ta del av följande information 

Läs mer om hur du startar en prenumeration.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!