Beslut i överklagningsärenden m.m.

Här finns vägledande beslut i ärenden som Transportstyrelsen prövat.

Trafikreglering

Transportstyrelsens vägledande beslut i ärenden om trafikreglering.

Registreringsbesiktning

Läs Transportstyrelsen vägledande beslut i ärenden om registreringsbesiktning