E10-bränsle

Från och med 1 maj 2011 är en ökad låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel tillåten.

Enligt drivmedelslagen (2011:319) som trädde ikraft den 1 maj 2011 är det nu tillåtet att blanda upp till 10 % etanol i bensin och upp till 7% fettsyrametylestrar (FAME) i diesel. Detta kan bidra till minskad klimatpåverkan från motorfordon.

Rekommendationslista

BIL Sweden har tagit fram en lista på vilka personbilsmodeller som kan köras på E10, det vill säga bensin med upp till 10% etanol. Listan innehåller biltillverkarnas rekommendationer. I Finland har listor tagits fram över vilka andra motorfordon som kan köras på E10. Listan finner du under relaterad information.

Transportstyrelsens föreskriver om informationsansvar

Transportstyrelsen föreskriver om skyldighet för den som tillhandahåller bensin att informera konsumenterna om andelen biodrivmedel i bensin vars etanolhalt överstiger 5 volymprocent. Informationen ska ges på det ställe bensinen tillhandahålls och vara väl synlig, lätt att läsa och tillgänglig dygnet runt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!