Buller från vägfordon

Regler om buller från motorfordon på väg finns i Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

Ljudet från en personbil får inte överstiga 74 dB(A). Tillåten ljudnivå från buss och lastbil är 76-80 dB(A) beroende på fordonets totalvikt.

Under 2012 pågår ett arbete inom EU med att ta fram ett nytt regelverk för att skärpa kraven om tillåtna ljudnivåer från motorfordon på väg. Kraven kommer gälla nya fordon och det förväntas att bullret i samhället kommer att sänkas med några dB i takt med att fordonsflottan byts ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!