Rapportera synintyg - optiker

Här kan du som är legitimerad optiker via våra e-tjänster rapportera in två typer av synintyg till Transportstyrelsen. Tänk på att säkerställa vad synintyget avser.

Synintyget avser körkortstillstånd för grupp 1

Synprövning som avser körkortstillstånd för grupp 1 (till exempel personbil, moped eller motorcykel) får utföras av läkare, legitimerad optiker, oftalmologassistent, ortoptist, den som har genomgått utbildning till optometritekniker, ögonsjuksköterska, sjuksköterska med vidareutbildning i ögonsjukvård eller den som är anställd hos optiker eller vid trafikskola och som har genomgått en särskild utbildning.

E-tjänsten kan endast användas av legitimerade optiker eller behörig på trafikskola och kräver e-legitimation.

Rapportera synintyg - körkortstillstånd grupp 1

Om du inte är optiker eller behörig på trafikskola, men är behörig att utföra synprövning, ska du istället fylla i, skriva ut och skicka in blanketten Intyg om synprövning.

Synintyget avser förlängning med hälsodeklaration

Synprövning som avser förlängning av de högre behörigheterna (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE) med hälsodeklaration får utföras av läkare, legitimerad optiker, oftalmologassistent, ortoptist, ögonsjuksköterska och sjuksköterska med vidareutbildning i ögonsjukvård. 

E-tjänsten kan endast användas av legitimerade optiker och kräver e-legitimation.

Rapportera synintyg - förlängning med hälsodeklaration  

Om du inte är optiker, men är behörig att utföra synprövning, ska du istället fylla i, skriva ut och skicka in blanketten Intyg om synprövning - avseende förlängd giltighet av högre behörighet vid ansökan om hälsodeklaration.

Är du anställd hos optiker?

För att du som anställd hos optiker ska få genomföra synprövningar måste du först ha genomgått en utbildning.

Utbildningen ges av:

  • Eyeknowledge Sweden AB 
  • Norrtälje OptikCentrum, Norrtälje
  • STR Service AB
  • Specsavers Sweden AB
  • Trafiklärarutbildningen, Liljaskolan, Vännäs Gymnasium
  • Trafiklärarutbildningen ,YA-Fri YrkesHögskola, Falun

Utbildaren rapporterar in genomförd utbildning till Transportstyrelsen.

Har du frågor? Ring vår kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!