Digitalt läkarintyg

Nu har du som läkare möjlighet att skicka in två typer av läkarintyg för körkort till Transportstyrelsen digitalt.

På ett snabbt, enkelt och säkert sätt fyller du i ditt läkarintyg för personer som:

  • ansöker om körkortstillstånd för att få köra till exempel tung lastbil eller buss (grupp 2 och 3)
  • har hunnit fylla 45 år och ansöker om förlängning av de högre behörigheterna för till exempel tung lastbil eller buss
  • ansöker om taxiförarlegitimation
  • har diabetes

Syftet med att införa digital överföring av läkarintyg är bland annat att förenkla ifyllandet av intygen och förkorta handläggningstiden. Digitala läkarintyg kan till exempel inte skickas i väg innan obligatoriska fält är ifyllda, vilket minskar risken för att de behöver kompletteras.

Vilka läkare kan använda tjänsten?

Den tekniska lösningen som används för att kunna skicka digitala läkarintyg kallas Webcert, som är framtagen av företaget Inera. Webcert kan användas av landstingsläkare om läkaren har SITHS-kort och finns i HSA-katalogen. Privatläkare kan komma åt tjänsten genom inloggning via e-legitimation.

Läkarintyget skickas krypterat i ett slutet system och uppfyller de krav som ställs på säkerhet och sekretess för elektronisk överföring av information. Det innebär att ingen annan än du som läkare, den sökande och Transportstyrelsen kan se intyget.

Frågor kring anslutning till tjänsten

Transportstyrelsen har ingen direkt anslutning mot läkarna, utan all kommunikation går uteslutande via den tekniska lösningen, som förvaltas av företaget Inera. När intyget är ifyllt skickas det automatiskt till våra system.

Gå till Webcert

Har du frågor om Webcert, anslutning till tjänsten eller felsökning av tjänsten ska du vända dig till Inera på telefon 0771- 25 10 10 eller via deras webbformulär. För mer information läs mer på Ineras webbplats.

Den sökande ska samtycka

För att du som läkare ska kunna skicka in läkarintyget digitalt till oss på Transportstyrelsen krävs att den sökande lämnar sitt godkännande för detta.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!