Bilbälte – medicinska hinder

Äldre läkarintyg om medicinska hinder att använda bilbälte eller särskild skyddsanordning blir ogiltiga den 1 januari 2020.

Från och med den 1 december 2017 får inte längre läkare utfärda intyg om medicinska hinder att använda bilbälte eller särskild skyddsanordning. De läkarintyg som utfärdats före den 1 december 2017 blir ogiltiga den 1 januari 2020. Anledningen till ändringen är bland annat att det enligt ett EG-direktiv är en behörig myndighet som ska utfärda intygen.

Du som har ett intyg som blir ogiltigt kan ansöka om undantag hos oss. Du behöver då skicka in en personlig ansökan och ett aktuellt läkarintyg som beskriver ditt medicinska tillstånd. Ansökningsavgiften är 2 300 kr. Vi gör därefter en bedömning om det finns så starka medicinska skäl att undantag kan medges och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Ansökan skickas till:
Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!