Tung lastbil

Det är stor skillnad på att köra en tung lastbil jämfört med en personbil och därför ställs det andra krav på dig som förare av ett sådant fordon. Ska du köra tung lastbil behöver du ett C-körkort. Här kan du läsa mer om vad som krävs om du vill ta ett C-körkort och vad du behöver tänka på.

Det finns fyra olika körkortsbehörigheter för tunga lastbilar: C1, C1E, C och CE. Skillnaden ligger i hur tunga lastbilar och tillkopplade släpvagnar du har rätt att köra.

C1

Körkortsbehörigheten C1 ger rätt att köra medeltunga lastbilar med en totalvikt på högst 7 500 kg och personbilar med en totalvikt över 3 500 kg men inte över 7 500 kg.

Du får också dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Åldersgränsen för C1 är 18 år.

C1E

Körkortsbehörigheten C1E ger samma rätt som C1 och du får dessutom dra en eller flera släpvagnar om bilens och släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte är högre än 12 000 kg.

Åldersgränsen för C1E är 18 år.

C

Körkortsbehörigheten C ger rätt att köra tunga lastbilar och personbilar med en totalvikt över 3 500 kg utan övre viktbegränsning.

Du får också dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Åldersgränsen för C är 21 år (andra åldrar gäller om du utbildar dig för att utföra godstransporter med tung lastbil, se nedan.)

CE

Körkortsbehörigheten CE ger samma rätt som C och du får dessutom dra en eller flera släpvagnar utan någon övre viktbegränsning.

Åldersgränsen för CE är 21 år (andra åldrar gäller om du utbildar dig för att utföra godstransporter med tung lastbil, se nedan.)

Om du går utbildning för att utföra godstransporter med tung lastbil

Om du går en yrkesförarutbildning för att utföra godstransporter med tung lastbil inom till exempel gymnasieskolan eller hos utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen kan du ta C eller CE körkort när du är 18 år i stället för 21 år som gäller normalt. Läs mer under respektive behörighet.