Körkort för motorcykel

Det finns tre olika körkortsbehörigheter för tvåhjuliga motorcyklar: lätt motorcykel (A1), mellanstor motorcykel (A2) och tung motorcykel (A).

A1 – Lätt motorcykel Motorcykel A1

Med körkortsbehörigheten A1 får du köra tvåhjuliga motorcyklar där

  • motorn har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter
  • motorn har en nettoeffekt på högst 11 kilowatt (kW)
  • förhållandet mellan nettoeffekten och tjänstevikten inte är över 0,1 kW/kg.

Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett A1-körkort.

A2 – Mellanstor motorcykel Motorcykel A2

Med körkortsbehörigheten A2 får du köra tvåhjuliga motorcyklar där

  • motorn har en nettoeffekt på högst 35 kW
  • motoreffekten har inte strypts från en nettoeffekt som ursprunglingen varit högre än 70kW.
  • förhållandet mellan nettoeffekten och tjänstevikten inte är över 0,2 kW/kg.

Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett A2-körkort.

A – Tung motorcykel Motorcykel A

Med körkortsbehörigheten A får du köra alla två- och trehjuliga motorcyklar.

Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett A-körkort.

Regler för motorcyklar med tre eller fyra hjul

Du som tog ett körkort för motorcykel före den 19 januari 2013 får även köra fyrhjuliga motorcyklar. Annars krävs ett körkort för personbil (B).

Du som har ett körkort för lätt motorcykel (A1) eller mellanstor (A2) får köra trehjuliga motorcyklar med en nettoeffekt på högst 15 kW.
Om motorcykeln har en högre nettoeffekt krävs det ett körkort för tung motorcykel (A) eller personbil (B). Du måste också ha fyllt 21 år för att köra tung trehjulig motorcykel.

Översikt

I detta dokument hittar du en översikt över åldersgränser samt vilka typer av motorcyklar som de olika behörigheterna ger dig rätt att köra.

Översikt över de olika körkortsbehörigheterna för motorcykel.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!