Hur arbetar ni för att öka tillgängligheten för personer med synfältsdefekter?

Transportstyrelsen har påbörjat en översyn av föreskrifterna rörande reglerna om synfunktionerna. Målet är att få en bild av om föreskrifterna behöver ändras eller utvecklas och i så fall vilka alternativ som finns för att ge en så stor tillgänglighet som möjligt utan att trafiksäkerheten påverkas negativt. Översynen beräknas bli klar till sommaren 2020.