Körkort för buss

Det finns fyra olika körkortsbehörigheter för bussar: D1, D1E, D och DE. Skillnaden ligger i hur stora bussar och påkopplade släp du får köra. En buss är en bil som är byggd främst för persontransporter och har fler än åtta sittplatser förutom förarens plats.

D1 – Mellanstor buss

Med behörigheten D1 får du köra mellanstora bussar som är max 8 meter långa och är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren. Du får också dra ett lätt släp med totalvikt på högst 750 kg.

Läs mer om vilka krav som gäller för att övningsköra och ta ett D1-körkort.

D1E – Mellanstor buss med tungt släp

Med behörigheten D1E får du köra samma fordon som med D1 och du får också dra en eller flera släp utan viktgräns.

Läs mer om vilka krav som gäller för att övningsköra och ta ett D1E-körkort.

D – Buss 

Med behörigheten D får du köra bussar oavsett antal passagerare eller längd. Du får också dra ett lätt släp med totalvikt på högst 750 kg.

Läs mer om vilka krav som gäller för att övningsköra och ta ett D-körkort.

DE – Buss med tungt släp

Med behörigheten DE får du köra samma fordon som med D och du får dessutom dra en eller flera släp utan viktgräns.

Läs mer om vilka krav som gäller för att övningsköra och ta ett DE-körkort.

Ska du utbilda dig till yrkesförare?

Om du planerar att utbilda dig till yrkesförare behöver du känna till vad som gäller om exempelvis färdskrivare och yrkesförarutbildning.

Läs mer om yrkestrafik.

Översikt

Det finns flera olika körkortsbehörigheter för tunga fordon. I detta dokument hittar du en översikt över åldersgränser samt vilka typer av fordon som de olika behörigheterna ger dig rätt att köra.

Översikt över de olika körkortsbehörigheterna för tunga fordon.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!