Regler som styr

Körkortsområdet styrs bland annat av körkortslagen, körkortsförordningen och trafikmedicinska föreskrifter. De sistnämnda bestämmer till exempel vilka sjukdomar och tillstånd som kan vara ett hinder för att få eller kunna behålla ett körkort eller om man regelbundet behöver följas upp med läkarintyg.

Gällande lagar och förordningar

Körkortslagen (1998:488)

Körkortsförordningen (1998:980)

Transportstyrelsens föreskrifter

TSFS 2010:125 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1998:490), och 3) sådant särskilt läkarutlåtande som krävs enligt 3 kap. 1 § andra stycket körkortsförordningen (1998:980) för den som under de senaste fem åren före ansökan om körkortstillstånd har fällts till ansvar för grovt rattfylleri.

Konsoliderad version

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m

TSFS 2011:71 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1. ansökan om körkort med villkor om alkolås, 2. krav under villkorstiden, 3. ansökan om körkortstillstånd för körkort utan villkor om alkolås efter villkorstiden, och 4. innehav av körkort efter villkorstiden.

Konsoliderad version

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås (TSFS 2011:71) 

TSFS 2012:60 Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur körkortst ska vara utformat.

Konsoliderad version

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (TSFS 2012:60)

 

Transportstyrelsens föreskrifter