Villkor och medicinska krav

Du måste ta ansvar i trafiken och följa de regler som finns. Du får inte heller ha någon sjukdom som påverkar, eller kan påverka, din körning på ett negativt och trafikfarligt sätt.

Villkor om att lämna läkarintyg

Vissa sjukdomar, skador eller andra medicinska förhållanden kan påverka förmågan att köra bil trafiksäkert. Ett körkort kan därför återkallas på grund av sjukdom. Men den som till exempel har epilepsi, ADHD, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller demens kan i vissa fall få ha körkort, på villkor att han eller hon regelbundet lämnar läkarintyg till Transportstyrelsen.

Du kan få villkor om att lämna läkarintyg i samband med till exempel en ansökan om körkortstillstånd eller en ansökan om förlängning av högre behörigheter. Du måste då visa att du uppfyller de medicinska kraven.

Läs mer om de medicinska kraven vid ansökan om körkortstillstånd.

Du kan också få villkor om att lämna läkarintyg på grund av att vi fått in uppgifter i till exempel en dom, polisrapport eller via läkares anmälan.

Om du har villkor att komma in med läkarintyg skickar vi automatiskt ut en påminnelse till dig tre månader innan intyget ska komma in till oss. Har du en digital brevlåda får du påminnelsen skickat till den digitala brevlådan. Du kan även se vilket datum läkarintyget ska komma in till oss på Mina sidor.

Vad du ska komma in med för läkarintyg och vem som ska skriva det framgår i beslutet som du fått tidigare.

Här hittar du våra blanketter för läkar- och synintyg.

Trafikvillkor

Om du har en funktionsnedsättning kan ditt körkort förenas med någon form av trafikvillkor. Exempel på trafikvillkor kan vara att du enbart får köra fordon som är utrustade på ett visst sätt. Då kan du i vissa fall behöva träffa en av Trafikverkets handläggare av bilstödsärenden för test och bedömning.

Ett annat vanligare trafikvillkor kan vara att du bara får köra med till exempel automatväxlad bil eller med glasögon/kontaktlinser.

Det finns också trafikvillkor som utökar möjligheten att köra ett fordon eller en fordonskombination.

Om du har trafikvillkor skrivs de ut i fält 12 på körkortets baksida. Här ges några exempel på vanliga villkorskoder:

  • 01.06 = Glasögon eller kontaktlinser
  • 69. = Begränsade till att köra fordon med alkolås
  • 78. = Automatväxel
  • 79.05 = Motorcykel i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,1 kW/kg.
  • 79.06 = Fordon i kategori BE till vilka en släpvagn får kopplas med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg.
  • 96. = Utökad behörighet B.
  • 100. (datum) = Prövotid (datum för prövotidens slut).

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (TSFS 2012:60) hittar du en förteckning över alla koder och vilka villkor de står för.

Trafikfarliga läkemedel

Trafiken ställer stora krav på din uppmärksamhet och förmåga att reagera snabbt och rätt. Både sjukdomar och läkemedel kan påverka dig så att du får problem med uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Ibland är läkemedelsbehandling en förutsättning för att du ska kunna köra säkert, till exempel vid diabetes och epilepsi.

Ibland innebär en läkemedelsbehandling att du får problem med att höra, se klart, hålla dig vaken, koncentrera dig och reagera snabbt. Du blir då en dålig förare.

Läs mer om trafikfarliga läkemedel. 

Äldre och bilkörning

Ser du tecken på att din närstående inte beter sig som vanligt är det bra att ta upp dina funderingar med läkare. Kanske kan man med lämplig medicinering lindra symptomen och få tips och råd för fortsatt säker bilkörning. Det finns en fördel med att tidigt uppmärksamma de problem som finns. Man har en bättre beredskap och möjlighet att planera inför den dag när bilkörning inte längre är möjlig. Idealfallet är en process där alla inblandade hinner med att anpassa sig till förändringen både känslomässigt och praktiskt.

Läs mer om äldre och bilkörning. 

Medicinska föreskrifter

Mer information om vilka medicinska förhållanden som kan innebära att man inte får ha körkort, eller måste lämna läkarintyg, finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!