Nytt körkort från utlandet

För att få förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige eller studera här sedan minst sex månader.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste du förnya körkortet. Om du då är permanent bosatt i ett land inom EES, ska körkortet bytas ut till ett körkort från det landet. Om du däremot är permanent bosatt i ett land utanför EES gäller reglerna för det landet. 

Om du ska byta ut ditt svenska körkort till det land du är bosatt i kan de behöva ett intyg om giltigt svenskt körkort från Transportstyrelsen. Du kan beställa ett sådant intyg från vår kundtjänst för körkortsfrågor.

Läs mer om permanent bosättning.

Om du tillfälligt är utomlands

Om du är folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig utomlands för studier, arbete eller en längre resa kan du förnya ditt svenska körkort och hämta ut det på en svensk ambassad eller ett konsulat. Ansökningsblanketter finns på svenska ambassader och konsulat. Du kan även beställa en blankett från vår kundtjänst för körkortsfrågor.

När det nya körkortet är tillverkat skickar vi det till den svenska ambassad eller konsulat som du har skrivit i din ansökan. Ambassaden eller konsulatet tar ut en expeditionsavgift när du hämtar ut ditt körkort.

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!