Jag har körkort

Informationen på de här sidorna riktar sig till dig som har ett svenskt eller utländskt körkort. 

Fordon du får köra

Se vilka fordon du får köra med respektive behörighet och vilken ålder som krävs för att få ta behörigheten.

Läs mer om vilka fordon du får köra.

Förlängning av högre behörighet

Körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE gäller i fem år och måste förnyas innan giltighetstiden har gått ut. Du måste då visa att du uppfyller de medicinska kraven.

Läs mer om förlängning av högre behörighet.

Körkort med villkor

Ett körkort kan vara förenat med någon form av trafikvillkor för att du ska få köra. Körkortet kan också vara förenat med villkor att regelbundet lämna in läkarintyg.

Läs mer om körkort med villkor.

Förnya körkortet

Ditt körkort gäller under en begränsad tid och du måste förnya det innan giltighetstiden har gått ut. Du behöver också tillverka ett nytt körkort om någon uppgift i körkortet har ändrats (t.ex. namnbyte) eller om det har kommit bort, blivit stulet, skadat eller förstört.

Läs mer om att förnya körkortet.

Utländskt körkort i Sverige

Om du har ett körkort från ett annat land, gäller det i vissa fall även i Sverige. En del utländska körkort kan bytas till ett svenskt.

Läs mer om att ha utländska körkort i Sverige.

Svenskt körkort utomlands

Ett svenskt körkort gäller i andra EES-länder, och du har samma behörigheter där som här. Om du ska köra i ett land utanför EES är det bra om du har med dig en översättning av ditt körkort i form av ett internationellt körkort.

Läs mer om att köra med svenskt körkort utomlands.

Varning istället för återkallelse

Det ställs krav på den som vill köra ett motorfordon och du måste ta ansvar i trafiken och följa de regler som finns. Om du gör dig skyldig till vissa brott och förseelser kan Transportstyrelsen återkalla ditt körkort. I andra fall kan vi istället besluta att du får en varning.

Läs mer om varning istället för återkallelse.

Körkortet som id-handling

Körkortet visar inte bara vilka fordon du får köra, det är också en id-handling. Det är viktigt att du hanterar körkortet varsamt och förvarar det säkert.

Läs mer om körkortet som id-handling och hur du kontrollerar någon annans körkort.

Yrkestrafik

Information om bland annat färdskrivare, taxiförarlegitimation och yrkesförarutbildning hittar under sidan om yrkestrafik.

Information om hur du bokar och var du kan göra yrkesförarprov på Trafikverkets förarprovskontor hittar du på Trafikverkets webbplats.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!