För samtliga behörigheter krävs att eleven innehar giltigt körkortstillstånd.

Behörighet

Ålder

A1 lätt motorcykel 15 år och 9 månader
A2 mellanstor motorcykel 17 år och 6 månader
A motorcykel

19 år och 6 månader**

23 år ***

B personbil utan släp 16 år
B personbil samt enbart ett lätt släpfordon 17 år och 6 månader
B lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon 17 år och 6 månader

B utökad behörighet (B:96) personbil och
lätt lastbil samt enbart ett släpfordon där
totalvikten för fordonskombinationen uppgår
till max 4 250 kg

17 år och 6 månader

BE personbil och lätt lastbil samt ett eller
flera släpfordon vars totalvikt inte överskrider
3 500 kg 

18 år

C1* medeltung lastbil samt enbart ett lätt släpfordon   

18 år

C1E* medeltung lastbil samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt 
 

18 år

C* tung lastbil samt enbart ett lätt släpfordon  20 år
CE* tung lastbil samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt  

20 år

 
 D1* mellanstor buss samt enbart ett lätt släpfordon  20 år 
D1E* mellanstor buss samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt 
20 år 
D* buss samt enbart ett lätt släpfordon  23 år 
DE * buss samt ett eller flera släpfordon oavsett vikt 23 år

*för att få övningsköra måste eleven normalt ha ett körkort med B-behörighet.

**för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörighet A2 under minst 1 år och 6 månader.

*** för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörighet A2 under minst 1 år och 6 månader.