Jag ska vara handledare

Den som övningskör privat måste ha en godkänd handledare. De som ska övningsköra med personbil eller lätt lastbil (behörighet B) behöver även gå en introduktionsutbildning.

Hur ansöker jag?

Du kan snabbt och enkelt ansöka om att bli handledare direkt via tjänsten Ansök om handledarskap. Tjänsten kräver e-legitimation. Det går även att beställa en blankett via tjänsten Beställ blankett.

Ansök om handledarskap

Beställ blankett

Observera att du måste vara godkänd som handledare för varje enskild elev som du ska övningsköra med. Du måste därför göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Om du övningskör med en elev som du inte är godkänd handledare för kan du göra dig skyldig till brottet tillåtande av olovlig körning. Det kan leda till böter och indraget körkort.

Om du har ett körkort från ett annat EES-land än Sverige måste du också skicka en kopia på det utländska körkortet.

Vad krävs för att bli handledare?

 För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla:

  • Du har fyllt 24 år.
  • Din elev har ett giltigt körkortstillstånd*.
  • Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.
  • Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

* En elev som ska övningsköra för att ta bort villkoret automatväxlat fordon på sitt körkort behöver inte ha något giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte beror på medicinska skäl. Detsamma gäller om eleven har B-behörighet och ska övningsköra för utökad B.

Läs mer om introduktionsutbildning.

Är din övningskörning laglig? 

Om du som är handledare tar betalt för privat övningskörning kan verksamheten betraktas som en trafikskola. Är din övningskörning är laglig? 

När vi godkänt din ansökan

När Transportstyrelsen godkänt din ansökan skickar vi ett handledarbevis till dig. Om alla krav är uppfyllda och alla handlingar kommit in, tar det i normalfallet två till fyra veckor att få handledarbeviset. Om du har en digital brevlåda kommer ditt handledarbevis att skickas dit. Du kan också se vilka elever du är godkänd som handledare för på Mina sidor.

Har du tappat bort ditt handledarbevis?

För att få en kopia av ditt handledarbevis kan du ringa vår kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81. Har du en digital brevlåda? Då kommer ditt handledarbevis att skickas dit.

Handledaren är ansvarig vid övningskörning

Tänk på att det är du som handledare som ses som förare och är ansvarig vid körningen.

Du ska alltid ha med handledarskapsbeviset när ni övningskör. Om ditt bevis är skickat till en digital brevlåda ska du på begäran kunna logga in och visa upp det.

Hur länge gäller handledarbeviset?

Ett handledarbevis gäller i fem år så länge körkortet inte blir återkallat. Du måste sen göra en ny ansökan och bli godkänd på nytt, om du vill fortsätta att vara handledare. Undantaget är om du blev godkänd som handledare för en elev före den första februari 2012, då gäller handledarbeviset för just den eleven utan tidsbegränsning så länge körkortet inte blir återkallat.

Om elevens körkortstillstånd behöver förnyas under tiden ditt handledarskap gäller, behöver du som handledare inte ansöka igen.

När kan du inte bli handledare?

Du kan inte bli handledare

  • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus
  • om ditt körkort varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri, opålitlighet ur nykterhetssynpunkt eller grova brott
  • om ditt körkort under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås
  • om du redan har giltiga godkännanden för fem elever.

Exempel på när man kan bli handledare efter en återkallelse

Exempel 1: Erik körde mot rött ljus den 1 juni 2019 och hans körkort återkallades i en månad till och med den 1 juli. Hans körkort har inte varit indraget tidigare, därför påverkar inte återkallelsen hans möjligheter att bli handledare.

Exempel 2: Maria gjorde sig skyldig till rattfylleri den 1 juni 2018 och hennes körkort återkallades i tolv månader till och med den 1 juni 2019. Hon kan därför bli handledare tidigast den 2 juni 2022.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!