Ändringar av körkortsavgifter

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om den nya körkortsavgiften.

Avgiftsförändringarna på körkortsområdet innebär att de flesta avgifter som är kopplade till körkortet har tagits bort.

Den enda avgift som nu är kvar är avgiften för tillverkningen av körkortet, som höjts från 150 kr till 250 kr.

I den nya högre körkortsavgiften ingår de avgifter som tidigare betalts separat till Transportstyrelsen, det vill säga samtliga delar som behövs för att få ett körkort, allt från ansökan till tillverkningen av kortet. Trafikverkets avgifter tillkommer fortfarande.

Avgiften tas ut när du tar körkort för första gången eller vid en förnyelse.

Avgifterna för körkort ändrades för att göra det enklare för dig som ska betala. Det finns flera fördelar:

  • det är nu färre inbetalningstillfällen.
  • ansökningsprocessen är nu enklare och du kan få ditt tillstånd snabbare eftersom vi inte behöver vänta på en inbetalning för att handlägga ett ärende.
  • de fall din ansökning avslås behöver du inte betala för den handläggningen.

En annan anledning till förändringen är att organisationen bakom körkortshanteringen har ändrats. Tidigare var Vägverket central körkortsmyndighet och länsstyrelsernas 21 myndigheter regionala körkortsmyndigheter. I dag är det en myndighet (Transportstyrelsen) som har ansvaret för körkortsverksamheten som numer nästan är helt digitaliserad.

Med tiden har vår verksamhet samt vissa författningar ändrats och det har påverkat ärendenas struktur och innehåll, vilket också är ett skäl till att våra avgifter behövde ses över.

De nya avgifterna började gälla från den 1 januari 2018.

Om du ansöker före årsskiftet så kommer ärendet att avvakta betalning. Efter årsskiftet faller sedan betalkravet och ärendets handläggning kan påbörjas.