Villkorstidens slut och att återfå körkortet

Ditt körkort med villkor om alkolås blir automatiskt ogiltigt när villkorstiden löper ut. 

När knappt en månad återstår av villkorstiden för alkolåset skickas en ansökningsblankett (grundhandling) hem till dig. Det är viktigt att du fyller i blanketten och skickar tillbaka den till Transportstyrelsen så fort som möjligt, detta för att undvika att det blir ett glapp i ditt körkortsinnehav.

Vid villkorstidens slut skickas ett nytt körkort utan villkor om alkolås hem till dig. 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Reglerna ändrades den 1 mars 2018

Om du fick din ansökan godkänd innan den 1 mars 2018 gäller andra regler.

Läs vad som gäller för dig som berörs av de gamla reglera.