Godkända leverantörer av alkolås

Följande leverantörer av alkolås är idag godkända av Transportstyrelsen.

ALCOLOCK Sverige AB

Dignita AB

Dräger Safety Sverige AB

Malux Sweden AB

Det räcker inte att installera ett alkolås av rätt fabrikat. Låset måste även vara personligt utfärdat för dig och programmerat på rätt sätt för att uppfylla de krav Transportstyrelsen ställer.

Kontakta din alkolåsleverantör för information om vilket fabrikat samt vilken beteckning som är godkänd.

Det är även godkänd alkolåsleverantör som anvisar serviceställen för installation, service samt den obligatoriska tömningen av information av ditt alkolås som ska ske vid någon tidpunkt tidigast tre månader och senast två månader före villkorstidens slut.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Reglerna ändrades den 1 mars 2018

Om du fick din ansökan godkänd innan den 1 mars 2018 gäller andra regler.

Läs vad som gäller för dig som berörs av de gamla reglera.