Information om förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset

Vi får många frågor från företag och allmänhet om vi tillåter att utbildning kan ske på distans med anledning av coronaviruset. Vi kommer på denna sida hålla er uppdaterade med vad som gäller inom området.

Den här informationen gäller obligatoriska utbildningar för körkort, förarbevis och tillståndspliktig utbildning för yrkesförarkompetens, där det finns krav på att läraren och deltagarna samtidigt ska närvara i utbildningslokalen.

Idag kan distansutbildning medges endast på vissa utbildningar

Det finns idag möjlighet att bedriva del av utbildning på distans när det gäller:

  • behörighet AM
  • förarbevis för moped klass II
  • förarbevis för snöskoter
  • förarbevis för terränghjuling
  • yrkesförarkompetens (enskilda moment).

I sådant fall ska det särskilt beskrivas i undervisningsplanen hur den delen av utbildningen ska genomföras samt omfattningen i tid. Anmälan om ändring i undervisningsplan ska meddelas Transportstyrelsen.

Vi ser över möjligheterna till distansundervisning

Många utbildare undrar om de på grund av coronaviruset kan utbilda elever på distans, till exempel genom att använda Zoom eller Skype. Att genomföra samtliga förarutbildningar på distans är tyvärr inte möjligt utifrån nuvarande regler. Då behöver reglerna i så fall ändras. Transportstyrelsen har hittills gjort bedömningen att inte medge undantag eller göra regeländringar.

Transportstyrelsen kan dock komma att vidta åtgärder med kort varsel beroende på utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd och vägledning. Vi ser just nu över regelverket för att eventuellt kunna möjliggöra distansundervisning. Om det blir någon förändring kommer vi att gå ut med information på den här sidan och via e-post till alla berörda utbildare.

Vi rekommenderar att följa Folkhälsomyndighetens råd

Vi förstår oron som många har och vi följer utvecklingen inom området. Tillsvidare rekommenderar vi att ni följer Folkhälsomyndighetens råd och vägledning i samband med att ni håller utbildningar.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!