Bedriva förarutbildning eller anordna kunskapsprov

Om du vill bedriva förarutbildning, till exempel trafikskola, riskutbildning eller introduktionsutbildning, behöver du ansöka om tillstånd för detta.

Läs mer på undersidorna till denna sida om vilka krav som ställs för att få bedriva förarutbildning.

Information om "brexit"

För dig som har ett körkort utfärdat i Förenade kungadömet (Storbritannien), eller dig som har medarbetare i ditt företag med ett sådant körkort, finns en informationssida som ska redogöra vad som händer vid ett eventuellt utträde ur EU och EES.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!