Svinesundsförbindelsen

Här finns information om avgifter för passager över Svinesundsbron från Sverige till Norge.

Sedan den 1 november 2015 finns en automatiserad betalstation på den norska sidan av bron. Betalstationen är gemensam för både Sverige och Norge.

Det går inte länge att betala på plats, utan efter passage skickas en faktura ut till fordonets ägare.

All administration och kundtjänst sker från Norge. För ytterligare information vänligen se Svinesundsförbindelsens webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!