Frågor och svar om infrastrukturavgifter

Den 1 februari 2015 infördes broavgift för passage över Motalabron och Sundsvallsbron. Nedan har du svar på frågor kring broavgifterna.

Infrastrukturavgifter är en typ av avgifter som tas ut för att finansiera bygget av en exempelvis en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär att den som använder infrastrukturen ska vara med och betala för den.

När bron, vägen eller tunneln är färdigbetald tas avgiften bort.

Enligt lagstiftningen heter det infrastrukturavgift men vi använder också begreppet broavgift i Motala och Sundsvall. Så broavgift är en form av infrastrukturavgift. Det står infrastrukturavgift på aviseringarna från Transportstyrelsen.

Personbilar, lastbilar och bussar ska betala infrastrukturavgift. Däremot behöver inte följande fordon betala någon avgift:

  • motorcyklar
  • mopeder
  • utryckningsfordon
  • EG-mobilkranar
  • diplomatfordon 
  • bussar med en totalvikt av minst 14 ton.

Även utländska fordon ska betala avgift.

Det är den som är registrerad ägare/brukare av fordonet i vägtrafikregistret (VTR) vid tidpunkten för passage som är avgiftsskyldig. Om ett företag äger en bil och "lånar" ut den till en anställd som förmånsbil/tjänstebil så är företaget avgiftsskyldig och debiteras skatter och avgifter. Om företaget leasar en bil och lånar ut den till en anställd som förmånsbil/tjänstebil så är företaget brukare av bilen och därmed också avgiftsskyldig.

Datumet på våra utskick är den dag beslutet fattas. Det är alltså inte det datum vi skriver ut eller skickar beslutet. Vanligtvis börjar vi skriva ut och kuvertera brevet en till två dagar senare. Beroende på volym kan ytterligare en till två dagar tillkomma innan alla brev är producerade. Efter produktion lämnas breven vidare för distribution med ekonomibrev (B-post), som tar upp till tre vardagar för att nå mottagaren.

Om du vill få vår avi tidigare kan du ansluta dig till tjänsten e-faktura (för infrastrukturavgift), som finns i din internetbank. Vår avi skickas då elektroniskt och når dig betydligt snabbare än när den skickas per post.

Trafikverket beslutar, i överenskommelse med berörda kommuner om hur stora beloppen ska vara.

Syftet med infrastrukturavgiften är att finansiera bygget av bro/väg/tunnel.

Transportstyrelsens kostnader för att trycka, kuvertera och skicka ut en pappersavi ligger på cirka 3 kronor. Kostnaderna för porto är förhållandevis låga på grund av de stora volymer brev vi skickar ut. En stor del av avierna skickas dock elektroniskt till fordonsägarens internetbank (e-avi) eller via Mina meddelanden till fordonsägarens elektroniska brevlåda. Många företag samlar alla skattebeslut på en och samma avi (samlingsfaktura) vilket också minskar kostnaden för distribution.

Transportstyrelsens kostnad för att skicka en e-avi till fordonsägarens internetbank uppgår till cirka 0,8 kronor. Vår kostnad för att skicka en avi via Mina meddelanden till en elektronisk brevlåda ligger strax under 0,5 kronor.

Om du får avisering om infrastrukturavgift via digital brevlåda och din brevlådeoperatör erbjuder en betallösning kan du betala i den digitala brevlådan.

Om du som är avgiftsskyldig anser att ett beslut om infrastrukturavgift har blivit fel, kan du via vårt webbformulär eller brev begära omprövning hos Transportstyrelsen.

Skicka begäran om omprövning via vårt webbformulär (välj alternativet "Begär omprövning)

Skicka din begäran per brev till:
Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro

I din begäran om omprövning ska följande ingå:

• Fordonets registreringsnummer

• Datum för avgiftsbeslutet

• Anledningen till att du begär omprövning

• Ditt namn och din adress

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter det att beslut om avgift har fattats.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehinder kan inte ansöka om befrielse från infrastrukturavgiften. Infrastrukturavgiften fungerar alltså inte på samma sätt som trängselskatten.

 

När en bil passerar en betalstation sker en registrering och kameror fotograferar bilens registreringsskyltar, först framifrån och sedan bakifrån. Bilden beskärs i kameran så att enbart registreringsskylten och området närmast skylten visas. Bilens registreringsnummer identifieras direkt i kameran med hjälp av så kallad OCR-teknik (Optical Character Recognition), som också används vid avläsning av streckkoder. När registreringsnumret har lästs av matchas det med vägtrafikregistret och avgiftsplikt fastställs.

 

I Sverige kan infrastrukturavgifter endast tas ut på exempelvis en nybyggd bro, väg eller tunnel för att täcka kostnaderna för byggandet. Om bron, vägen eller tunneln redan är byggd med allmänna medel, kan man enligt svensk lag inte i efterhand införa någon avgift. Infrastrukturavgifter motiveras med att den som nyttjar infrastrukturen får betala för detta.

I Sveriges storstadsområden används trängselskatt. Trängselskatter motiveras med att den som bidrar till trängsel och miljöproblem får betala för de samhällskostnader detta medför.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!