Blir bron avgiftsfri någon gång?

Ja, när lånet är betalt tas avgiften bort. Beräknad återbetalningstid på det lån som tagits för att finansiera bron är cirka 40 år. Återbetalningstiden påverkas bland annat av mängden trafik och räntan på lånet hos Riksgälden.