Frågor och svar för Sundsvall

Svaren på nedanstående frågor baseras på propositionen Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullsystem (2013/14:25), som riksdagen fattade beslut om i början av 2014.

Regeringen har tagit beslut om att införa broavgift på bron över Sundsvallsfjärden från och med 1 februari 2015.

Trafikmärket Betal­väg kommer att synas vid vägbanan och information om broavgiften kommer att finnas både norr och söder om bron över Sundsvallsfjärden.

Från och med 1 februari 2015 tas broavgift ut på bron över Sundsvallsfjärden. Beloppen som tas ut är:

  • 9 kronor per passage för personbil, lätt lastbil och buss
  • 20 kronor per passage för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton)

Utryckningsfordon, motorcyklar och mopeder, diplomatbilar, EG-mobilkranar samt bussar med en totalvikt av minst 14 ton betalar inte någon avgift.

Avgiften gäller per passage och tas ut hela dygnet, alla dagar under året.

Personbilar, lastbilar och bussar som väger mindre än 14 ton ska betala broavgift. Däremot behöver inte utryckningsfordon, motorcyklar och mopeder, EG-mobilkranar, diplomatbilar samt bussar med en totalvikt av minst 14 ton betala någon avgift.

Även utländska fordon ska betala avgift.

Avgiften gäller för passage över Sundsvallsbron. Övriga delar av E4 omfattas inte.

Ja, när lånet är betalt tas avgiften bort. Beräknad återbetalningstid på det lån som tagits för att finansiera bron är cirka 35 år. Återbetalningstiden påverkas bland annat av mängden trafik och räntan på lånet hos Riksgälden.

I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen en inbetalningsavi till dig som fordonsägare. På avin framgår det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad och det finns även information om antalet passager och belopp per dag. Avgiften ska finnas på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift senast det datum som anges på avin.

Du har även möjlighet att betala via e-avi

Det är du som fordonsägare som ansvarar för att avgiften betalas i tid, även om du inte har fått en avi.

Om fordonsägaren inte betalar in sin avgift i tid läggs det på en förseningsavgift på 300 SEK. Om fordonsägaren fortfarande inte betalar in sin avgift läggs det på en tilläggsavgift på 500 SEK.

Om fordonsägaren har mer än 5 000 kr i fordonsskulder i Sverige och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalts kan fordonet få användningsförbud.

 

Nej, man betalar samma avgift för varje passage och det kommer inte att ges några rabatter.

Om du som är avgiftsskyldig anser att ett beslut om infrastrukturavgift har blivit fel, kan du via vårt webbformulär eller brev begära omprövning hos Transportstyrelsen.

Skicka begäran om omprövning via vårt webbformulär (välj alternativet "Begär omprövning)

Skicka din begäran per brev till:
Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro

I din begäran om omprövning ska följande ingå:

• Fordonets registreringsnummer

• Datum för avgiftsbeslutet

• Anledningen till att du begär omprövning

• Ditt namn och din adress

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter det att beslut om avgift har fattats.

Det kommer att fungera på samma sätt som trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg där registreringsskyltarna läses av automatiskt med kameror. När du kör ditt fordon förbi kamerorna tas en bild av fordonets registreringsskylt. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

I dag tas avgifter ut på Öresundsbron och Svinesundsförbindelsen. Utöver Sundsvallsbron kommer det också att tas ut avgifter på Motalabron och den kommande Skurubron i Nacka.

När betalsystemet är igång är det Transportstyrelsen som:

  • hanterar passageinformationen genom att identifiera fordonsägare
  • skickar ut avier
  • erbjuder kundtjänst
  • står för allmän information om avgifterna

Trafikverket äger betalstationerna och sköter underhållet av dem.

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.

Relaterad information

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-29 29 29 eller använda vårt kontaktformulär för infrastrukturavgift.