Broavgift Sundsvall

Sundsvallsbron har byggts för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön i Sundsvall. Bron är ett alternativ för dig som vill ta dig förbi Sundsvall utan att behöva åka förbi innerstaden. När du passerar bron tas det ut en broavgift på 9 eller 20 kr, beroende på fordon. 

Avgiften tas ut alla dagar, dygnet runt. Allt sker automatiskt när du kör förbi betalstationen vid bron och du får ett inbetalningskort i efterhand från oss.

Läs mer om tider och belopp

Betalning via e-avi eller autogiro via din internetbank

Du kan beställa e-avi eller autogiro för infrastrukturavgift (broavgift) via din internetbank. 

När du ansöker om e-avi får du din inbetalningsavi direkt till din internetbank istället för via brev hem till dig. Du anmäler dig hos din internetbank  via bankens tjänst e-faktura.

Du har även möjlighet att betala din broavgift via autogiro. Då dras din broavgift automatiskt för samtliga bilar du är ägare till vid passagetillfället och från det bankkonto som angetts i avtalet.

Läs mer om våra olika betalningsalternativ

Utländska fordon omfattas av broavgift

Även utländska fordon omfattas av broavgiften. Samma regler och avgiftsnivåer gäller för de utländska fordonen som för de svenska.

Bakgrund

2010 beslutade Riksdagen att Sundsvallsbron med anslutningar skulle finansieras med lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter, så kallade broavgifter. Det innebär att avgift tas ut för fordon som åker på bron. På det sättet är de som använder bron med och bekostar bygget.

Regeringen har tagit beslut om att det från och med 1 februari 2015 tas ut en broavgift på bron.

Ett myndighetssamarbete

Trafikverket äger och sköter underhållet av betalstationen.

Transportstyrelsen hanterar passageinformationen genom att identifiera fordonsägare, skicka ut avier och tillhandahålla kundtjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-29 29 29 eller använda vårt kontaktformulär för infrastrukturavgift.

Vanliga frågor

Transportstyrelsens kostnader för att trycka, kuvertera och skicka ut en pappersavi ligger strax under 2,50 kronor. Kostnaderna för porto är förhållandevis låga på grund av de stora volymer brev vi skickar ut. En stor del av avierna skickas dock elektroniskt till fordonsägarens internetbank (e-avi) eller via Mina meddelanden till fordonsägarens digitala brevlåda. Många företag samlar alla skattebeslut på en och samma avi (samlingsfaktura) vilket också minskar kostnaden för distribution.
Transportstyrelsens kostnad för att skicka en e-avi till fordonsägarens internetbank uppgår till cirka 1,20 kronor. Vår kostnad för att skicka en avi via Mina meddelanden till en elektronisk brevlåda ligger strax under 0,50 kronor.

Om du får avisering om infrastrukturavgift via digital brevlåda kan du från och med december 2019 kopiera OCR-numret från inbetalningskortet till fältet för OCR-numret i din internetbank.

Om du som är avgiftsskyldig anser att ett beslut om infrastrukturavgift har blivit fel, kan du via vårt webbformulär eller brev begära omprövning hos Transportstyrelsen.

Skicka begäran om omprövning via vårt webbformulär (välj alternativet "Begär omprövning)

Skicka din begäran per brev till:
Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro

I din begäran om omprövning ska följande ingå:

• Fordonets registreringsnummer

• Datum för avgiftsbeslutet

• Anledningen till att du begär omprövning

• Ditt namn och din adress

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter det att beslut om avgift har fattats.