Betalning och avisering av infrastrukturavgift

De passager som registrerats på ett fordon under en kalendermånad summeras till ett avgiftsbeslut som betalas i efterskott.

I vår e-tjänst ser du dina betalda och obetalda avgifter samt passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett avgiftsbeslut.

Läs mer om e-tjänsten

Infrastrukturavgift - visa uppgifter

Så betalar du

Du kan betala infrastrukturavgift via autogiroe-avi (e-faktura) eller med det inbetalningskort som vi skickar ut. Om du har en digital brevlåda  och din brevlådeoperatör erbjuder en betallösning kan du betala genom den. Längre ner på sidan finns saker att tänka på om du använder digital brevlåda. 

I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen en inbetalningsavi till dig som fordonsägare, där det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad framgår. På avin finns även information om antalet passager och belopp per dag. Avgiften ska finnas på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift senast det datum som anges på avin. Det är du som fordonsägare som ansvarar för att avgiften betalas i tid, även om du inte har fått en avi.

Betala via autogiro

Med autogiro dras infrastrukturavgifter automatiskt från det konto du anger. Som privatperson kan du anmäla autogiro för att betala infrastrukturavgifter via din internetbank. Kontakta din bank för att anmäla autogiro för infrastrukturavgifter.

Läs mer om autogiro

Förtydligande

Företag kan inte anmäla sig för autogiro Den autogirolösning som nu är införd gäller endast privatpersoner. Företag kan i nuläget inte anmäla sig för att betala infrastrukturavgift via autogiro.

Betala via e-avi

Med e-faktura får du din inbetalningsavi från oss direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem till dig. Du anmäler hos din internetbank att du vill få avin för infrastrukturavgift elektroniskt via bankens tjänst e-faktura. Vi skickar då avin direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem till dig.

Läs mer om e-avi

Digital brevlåda

Om du har en digital brevlåda (som tar emot post från myndigheter) skickar vi din avi dit. Om din brevlådeoperatör erbjuder en tjänst som gör det möjligt att betala i brevlådan kan du betala din infrastrukturavgift i den. Har du däremot anmält e-avi får du avin till din internetbank.

Läs mer om att betala i digital brevlåda

 

Att tänka på om du använder digital brevlåda

  • Från december månad 2019 är det möjligt att kopiera OCR-numret från inbetalningskortet till fältet för OCR-numret i din internetbank.
  • I vår e-tjänst Infrastrukturavgift - visa uppgift kan du själv kontrollera om du har betalat avin

Betalning via bankgiro

Du kan betala infrastrukturavgift via bankgiro på bank, via internetbank eller med bankernas kuverttjänster.

Våra nuvarande konton för infrastrukturavgift för svenskregistrerade fordon  är:

  • bankgiro 250-5683 (avi för ett fordon)

 Om du har en samlingsavi gäller följande kontonummer:

  • bankgiro 343-9999 (samlingsavi för flera fordon)

Läs mer om hur du betalar infrastrukturavgift med bankgiro

Om ditt fordon är registrerat utomlands

När det gäller fordon som är registrerade utomlands har Transportstyrelsen gett i uppdrag till en anmälningspartner att identifiera fordonsägarna, skicka fakturor och ta emot betalningar via EPASS24.

Mer information hittar du på EPASS24 webbplats.

Samlingsavisering för organisationer och företag

Har ditt företag eller din organisation flera fordon och ni vill få en samlad betalningsavi för dessa? Då kan ni ansöka om en samlingsavi.

Läs mer om hur du ansöker om samlingsavisering 

Observera att det inte går att kombinera samlingsavi med e-avi.

Användningsförbud vid skulder mer än 5000 kronor

Ett fordon får inte användas (användningsförbud) om det finns mer än 5 000 kronor i infrastrukturavgiftsskulder (infrastrukturavgift och påföljdsavgifter) för fordonet och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalats.

Vid ett ägarbyte räknas inte de eventuella infrastrukturavgifter eller påminnelseavgifter som ännu inte är beslutade in i beloppet.

Om det finns ett användningsförbud för fordonet ska den totala skulden som har lett till förbudet betalas, för att fordonet ska få användas. Det gäller även om det sker ett ägarbyte för fordonet efter att användningsförbudet inträtt och det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig.

Om du använder fordonet ändå, har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar. Läs mer om detta i  Lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.

Ett fordon kan också ha användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt, trängselskatt eller felparkeringsavgifter (för felparkeringsavgifter infördes bestämmelser om användningsförbud från 1 januari 2021).

För att kontrollera om ett fordon som du äger har fordonsrelaterade skulder kan du använda vår e-tjänst Fordonets skulder.

Bestämmelser om användningsförbud vid obetald och förfallen infrastrukturavgift infördes den 1 februari 2015.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!