Kontrollbesiktning av fordon som är 50 år eller äldre

Den 20 maj 2018 infördes nya besiktningsregler. Det innebär att fordon som är 50 år eller äldre kan befrias från besiktning.

En förutsättning för att bli befriad från besiktning är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla.

Frågor och svar

Nej, du behöver inte ansöka om besiktningsbefrielse när fordonet blir 50 år. Det inträder automatiskt under förutsättning att det finns en godkänd och giltig kontrollbesiktning inom de 2 senaste kalenderåren.

Ja, fordon som har körförbud kommer fortfarande att ha körförbud. Ett körförbud kan endast hävas av en godkänd fullständig kontrollbesiktning.

1 januari det år då fordonet blir 50 fordonsår.

För att bli besiktningsbefriad kan du inte ha körförbud. Detta innebär att om du besiktade i tex april 2016 så får du inträtt körförbud den 1 maj 2018 om du inte kontrollbesiktat ditt fordon.

Ett körförbud kan bara hävas genom en kontrollbesiktning.