Kontrollbesiktning av motorcykel

Besiktningsreglerna för motorcykel förändrades inte när de nya besiktningsreglerna började gälla.

Fordonet ska kontrollbesiktas

  • första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik.
  • därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Motorcyklar som är 40 år eller äldre kan befrias från besiktning under förutsättning att motorcykeln har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla. Läs mer om kontrollbesiktning av motorcyklar som är 40 år eller äldre.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!