Kontrollbesiktning av A-traktor

Den 20 maj 2018 förändrades besiktningsreglerna och då infördes krav på kontrollbesiktning för A-traktorer.

A-traktorer ska besiktas

  • första gången senast 48 månader efter den månad då den togs i bruk för första gången.
  • därefter senast 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

Om du nyregistrerar en A-traktor innebär det inte automatiskt att den ska besiktas efter 48 månader – det är åldern på ursprungsfordonet som avgör när det ska besiktas.

Frågor och svar

Besiktningskravet för dessa fordon införs för att öka trafiksäkerheten. A-traktorer och EPA-traktorer är i grunden bilar ombyggda till traktor. EPA-traktorn är redan besiktningspliktig.

Du kan kontrollbesikta din A-traktor under perioden 1 januari–19 maj 2018.

A-traktorer är inte besiktningspliktiga idag men blir det den 20 maj 2018, när de nya besiktningsreglerna börjar gälla. Då behöver din A-traktor ha gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månaders perioden. Annars inträder körförbud.

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ett fordon. Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster till fordonsägarna.

Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir kontrollbesiktat i rätt tid, även om du inte skulle få något erbjudande från ett besiktningsföretag.

A-traktor kontrollbesiktas hos ett besiktningsföretag som besiktar personbilar.