Statistik

Statistiken för besiktningsmarknaden bygger på inrapporterade besiktningar till Transportstyrelsen.

Marknadsandelar per besiktningsföretag

Vi publicerar statistik varje månad.

Marknadsandelar per besiktningsföretag januari-oktober 2019

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2018

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2017 

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2016

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2015

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2014

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2013

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2012 

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2011 

Procentsatserna presenteras med två decimaler. På grund av avrundning kan totalsummorna avvika från 100,00 %.

Underkännandefrekvens per län

Statistiken bygger på de kontrollbesiktningar som besiktningsföretagen rapporterade till Transportstyrelsen under den aktuella månaden.

Kontrollbesiktning september 2019

Kontrollbesiktning juni 2019

Kontrollbesiktning mars 2019

Kontrollbesiktning 2018

Kontrollbesiktning december 2018

Kontrollbesiktning september 2018

Kontrollbesiktning juni 2018

Kontrollbesiktning mars 2018

Kontrollbesiktning april 2013 

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-14 15 16 eller använda något av våra kontaktformulär.