Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning

EU har fattat beslut om en förordning som innebär tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet. Bland annat ger det förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning.

Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020. Undantaget gäller alla fordon som är besiktningspliktiga. Det gäller även firmabilar och bilar som används i yrkesmässig trafik.

Visa besiktningsdatum via registreringsnummer

Tjänsten tar hänsyn till den förlängda inställelsetiden och visar korrekt datum för när fordonet senast måste besiktas. Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir kontrollbesiktat i rätt tid, även om du inte skulle få något erbjudande från ett besiktningsföretag.

Besikta gärna om du kan

Du som fordonsägare kan fortfarande välja att besikta inom den gamla inställelseperioden. Besiktningsbranschen har vidtagit olika åtgärder för att begränsa smittspridning. Känner du oro inför besöket, vänd dig till ditt besiktningsföretag för information om rådande rutiner.

Vägtrafikregistret visar korrekt besiktning

Eftersom beslutet om förlängning infördes med så kort framförhållning var det inte möjligt att hinna anpassa vägtrafikregistret innan reglerna trädde ikraft. Nu är vägtrafikregistret uppdaterat och visar korrekt besiktningsinformation. Det innebär också att rätt information visas i Transportstyrelsens e-tjänster och i appen Mina fordon.

Frågor och svar om undantagen

Undantaget kan tillämpas för fordon vars senaste datum för inställelse till besiktning infaller 1 februari till och med 31 augusti. Dessutom ska fordonen innan inställelseperioden vara godkända vid senaste besiktningen, även villkorstvåa dvs. 2x på besiktningsprotokoll betraktas som godkänd. Det omfattar även nya fordon som inte besiktats ännu.

Undantaget gäller samtliga fordon som är besiktningspliktiga.

Det gäller alla, oavsett om man tillhör en riskgrupp eller inte.

Undantaget kan tillämpas för fordon vars senaste datum för inställelse till besiktning infaller 1 februari till och med 31 augusti. I tabellen kan du se vad förlängningen innebär.

Besikta senast +7
2020-01-31 Gäller ej
2020-02-29 2020-09-30
2020-03-31 2020-10-31
2020-04-30 2020-11-30
2020-05-31 2020-12-31
2020-06-30 2021-01-31
2020-07-31 2021-02-28
2020-08-31 2021-03-31
2020-09-30 Gäller ej

Ja, du kan när som helst besikta ditt fordon.

Ja, det gäller alla besiktningspliktiga fordon.

Ja, det gäller alla besiktningpliktiga fordon.

Nej, men du får själv hålla reda på när sju månader passerat och det är dags för besiktning.

Nej, Transportstyrelsen har räknat om datum för sista inställelse.

Nej, en efterkontroll betyder att fordonet vid senaste besiktningen konstaterats med fel som måste åtgärdas inom en månad.

Nej, ett föreläggande om kontrollbesiktning från polisen betyder att fordonet vid en kontroll konstaterats med fel som måste åtgärdas.

Ja, det gäller alla besiktningspliktiga fordon, även de som befinner sig i utlandet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!