Kontrollbesiktning av tävlingsfordon (orange registreringsskylt)

För tävlingsregistrerade motorcyklar gäller att de inte får brukas på allmän väg annat än till och från tävling, och i samband med tävling(transportsträckor), eller träning.

För tävlingsregistrerade rallybil gäller att den endast får brukas på allmän väg under transportsträckor (från och till, start och mål, mellan specialsträckor och till och från parc fermé) under en tävling.

Det gäller när fordonet har följande textkod i vägtrafikregistret:

Motorcykel

  • T71MC

Personbilar

  • T71R
  • T71X
  • T71Y
  • T71Z
  • T71ZE
  • T71ZK

Frågor och svar

Nej, det behöver du inte göra, men du behöver göra en registreringsbesiktning för att få rätt textkod som ger dig besiktningsbefrielse.

För dessa fordon gäller de ordinarie besiktningsreglerna.