Kontrollbesiktning av motorcykel

 

En motorcykel ska kontrollbesiktas

  • första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik.
  • därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Motorcyklar som är 40 år eller äldre kan befrias från besiktning under förutsättning att motorcykeln har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla. Läs mer om kontrollbesiktning av motorcyklar som är 40 år eller äldre.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!