Malus - förhöjd fordonsskatt

För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Här kan du beräkna den fordonsskatt som  gäller för nya fordon från och med 1 juli 2018.

Din årsskatt blir XX XXX kr.
Så här har vi räknat den förhöjda skatten

Koldioxidvärde

x

Drivmedel

drivmedel


Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Beräkna din fordonsskatt
 
Du måste välja drivmedel!

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Detta innebär malus

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som stämmer in på alla punkter i följande beskrivning:

  • har fordonsår 2018 eller senare
  • tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land)
  • släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning
  • inte har alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas).

När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten.

För koldioxidvärde över 95 gram och upp till och med 140 gram är koldioxidbeloppet 82 kronor per gram. För koldioxidvärde över 140 gram är koldioxidbeloppet 107 kronor per gram.

För att räkna ut vad fordonsskatten blir för ett fordon gäller följande:

Ett grundbelopp på 360 kronor per år tillkommer alltid. För ett bensindrivet fordon består fordonsskatten av koldioxidbeloppet och grundbeloppet.

För dieseldrivna fordon tillkommer även ett miljötillägg på 250 kronor och ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

Samma förutsättningar gäller för elhybrider, om de släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Du utgår då från förbränningsmotorns drivmedel (vanligtvis bensin).