Malus – för bilar med höga utsläpp

För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

För närvarande har vi ett fel i våra system som gör att fel fordonsskatt visas i våra e-tjänster och i vår app Mina fordon. Felet omfattar endast ett mindre antal bilar med så kallad malusskatt.

Felaktig fordonsskatteuppgift på vissa bilar

Här kan du beräkna den fordonsskatt som  gäller för nya fordon från och med 1 juli 2018.

Din årsskatt blir XX XXX kr.
Så här har vi räknat den förhöjda skatten

Koldioxidvärde

x

Drivmedel

drivmedel


Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Beräkna din fordonsskatt
 
Du måste välja drivmedel!

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Malus omfattar bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som stämmer in på alla punkter här nedan:

Fordonet

  • har fordonsår 2018 eller senare
  • tas i trafik och därmed blir skattepliktigt för första gången den 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land)
  • släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning
  • har inte alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas).

Räkna ut fordonsskatten

För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver du känna till vad grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg är.

Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

Koldioxidbeloppet är 82 kronor per gram om fordonet släpper ut över 95 och upp till 140 gram koldioxid per kilometer, och 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 140 gram per kilometer.

Miljötillägget är 250 kronor per år och betalas för dieseldrivna fordon.

Bränsletillägget betalas också för dieseldrivna fordon. Det beräknar man genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning och multiplicera det med 13,52.

Räkna sedan ut fordonsskatten så här:

Bensindrivet fordon

Dieseldrivet fordon

grundbelopp + 
koldioxidbelopp

grundbelopp + koldioxidbelopp +
miljötillägg + bränsletillägg

Samma sak gäller för elhybrider, om de släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Du utgår då från förbränningsmotorns drivmedel (vanligtvis bensin).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!