Vem får bonus?

Du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018 och före den 1 januari 2021. Förutsättningarna är att bilen

 • inte har varit påställd tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands
 • är en personbil klass I eller klass II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss
 • är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211)
 • uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6
 • enligt uppgift i vägtrafikregistret
  - släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången före 2020 eller
  - släpper ut högst 70 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagit i trafik första gången under 2020 eller senare eller
  - kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas
 • vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar