Hur beräknas bonus?

  • Bonusen beräknas utifrån ett antal olika parametrar med olika förutsättningar för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas.
  • Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
  • För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret. För fordon som är tagna i trafik första gången före 2020 minskar bonusen med 833 kronor för varje gram koldioxid. För fordon tagna i trafik första gången under 2020 eller senare minskar bonusen med 714 kronor.
  • Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus. Observera att bonusen kan begränsas för företag enligt regeln i nedanstående punkt.
  • En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil*, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

*Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen.