Hur mycket bonus har betalats ut?

Utbetalningar av bonus under 2021

Sammanställning 2021-01-01 tom 2021-06-30AntalSEK

Totalt antal

54 583

2 034 166 899

 

Tilldelade medel för 2021 2 910 000 000 kr
Hittills nedsatt med 2 034 166 899 kr
Kvarvarande medel

875 833 101 kr

Utbetalningar av bonus under 2020

För 2020 fanns det 2,16 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar. 

Sammanställning 2020-01-01 tom 2020-12-31AntalSEK

Totalt antal

57 137

2 072 984 289

 

Tilldelade medel för 2020 2 160 000 000 kr
Hittills nedsatt med 2 072 984 289 kr
Kvarvarande medel

 87 015 711 kr

Utbetalningar av bonus under 2019

För 2019 fanns det 1,34 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.

Sammanställning 2019-01-01 tom 2019-12-31AntalSEK

Totalt antal

34 436

1 281 534 350

 

Tilldelade medel för 2019 1 340 000 000 kr
Hittills nedsatt med 1 281 534 350 kr
Kvarvarande medel

58 365 650 kr