Trafikförsäkring

Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om du vill kan du teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkringar.

Om fordonet är i trafik så måste fordonets registrerade ägare ha en trafikförsäkring. Det gäller även om fordonet exempelvis är stulet, har användningsförbud, körförbud eller inte är i körbart skick. Fordonet måste ställas av för att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla.

Information om trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som ger ersättning vid vissa typer av skador i trafiken. Några exempel:

  • Alla personer som skadas vid en olycka med det försäkrade fordonet får ersättning för skada på person. Det gäller både förare och passagerare.
  • Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt, grov vårdslöshet eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri, så kan ersättningen minska.
  • Om det sker en kollision med ett annat fordon, med sakskador som följd, ersätts skadorna som grundregel av trafikförsäkringen. Det är försäkringen för det fordon som anses vållande (som har orsakat olyckan) som ersätter skadorna på den icke vållande parten.
  • Om du krockar med något annat än ett motorfordon, till exempel en lyktstolpe, ersätts sakskadorna på lyktstolpen som regel av bilens trafikförsäkring.
     
    Observera att du inte får ersättning för
  • skador på det egna fordonet
  • varor som transporteras om du själv har orsakat skadan.

Om fordonet bara är trafikförsäkrat, ersätts du inte för till exempel skadegörelse, brand eller stöld.

Det är fordonets registrerade ägare som ska teckna en trafikförsäkring.

Du ska teckna en trafikförsäkring i samband med att du blir ägare till ett motordrivet fordon. Försäkringen ska tecknas från den dag fordonet tas i trafik (ställs på) eller omedelbart om fordonet redan är i trafik. Om fordonet är avställt, behöver du inte teckna en trafikförsäkring.

Du kan säga upp försäkringen om du

För att du ska kunna säga upp din försäkring måste uppgiften om att du exempelvis sålt fordonet vara registrerade hos oss på Transportstyrelsen. Det är det datum som förs in i vägtrafikregistret som gäller vid ägarbyte, avställning eller avregistrering.

Om du inte har tecknat en trafikförsäkring så blir du automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift som kallas trafikförsäkringsavgift. Avgiften är avsevärt högre än den premie som du betalar för en vanlig trafikförsäkring.

Läs mer om trafikförsäkringsavgiften på Trafikförsäkringsföreningens webbplats.

Vill du hjälpa oss?

Vi ser över våra sidor under Vägtrafik och önskar hjälp av dig. Vi genomför en undersökning där du genom några uppgifter får välja var du förväntar dig att hitta viss information. Dina svar kommer hjälpa oss i arbetet med att förbättra strukturen på denna del av webbplatsen.

Undersökningen är anonym och tar cirka 5 minuter att genomföra. Tack på förhand!

Delta i vår undersökning

Information om hur vi hanterar personuppgifter när vi utför användningstester

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!