Parkeringsanmärkning

Här hittar du information om hur du betalar parkeringsanmärkningar och om vad du ska göra om du tycker att du felaktigt har fått en anmärkning eller förhöjd avgift.

Transportstyrelsen sköter administrationen av de parkeringsanmärkningar (felparkeringsavgifter) som är utfärdade på kommunernas gator. Vi sköter däremot inte administrationen åt privata parkeringsbolag, som tar ut en kontrollavgift.

Transportstyrelsen:

  • bevakar att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden
  • skickar ut påminnelser
  • överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

Information om parkeringsanmärkning

Det är alltid ägaren till det aktuella fordonet som ansvarar för att avgiften betalas in.

Inbetalningen ska ha skett inom 8 dagar från utfärdandet av parkeringsanmärkningen.

Inbetalningen ska göras till:

  • bankgiro 5051-6905.

Vid betalning måste du ange det OCR-/referensnummer som framgår på din parkeringsanmärkning. Det finns också i e-tjänsten Fordonets skulder.

I vår e-tjänst Fordonets skulder finns betalningsuppgifter för alla fordonsrelaterade skulder som kan finnas på ditt eller dina fordon.

Fordonets skulder  

Vi kan bevilja anstånd med att betala en felparkeringsavgift i vissa fall. För att vi ska bevilja anstånd ska den betalningsansvarige för felparkeringsavgiften vara helt arbetslös eller långtidssjukskriven.

Ansökan ska vara skriftlig och du ska bifoga något av nedanstående intyg.

  • För dig som är arbetslös gäller intyg att du är inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen.
  • För dig som är långtidssjukskriven gäller en kopia på läkarintyget där det framgår under vilken period du är sjukskriven.

Vårt beslut går inte att överklaga.

Från den 1 januari 2021 införs det bestämmelser om användningsförbud för fordon vid obetalda felparkeringsavgifter i lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter.

Bestämmelserna innebär att ett användningsförbud inträder om fordonsägaren har mer än 5 000 kronor i obetalda felparkeringsavgifter (felparkeringsavgift och åläggandeavgift) för fordonet och minst sex månader har gått sedan hela beloppet senast skulle ha betalats.

I beloppet ingår endast felparkeringsavgifter som utfärdas från och med 1 januari 2021 och framåt.

Om det registreras ett ägarbyte för fordonet före det att sex månader har gått sedan skulden skulle ha betalats kommer inte något användningsförbud att inträda för fordonet.

Användningsförbudet gäller tills dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats. Det gäller även om det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig. Om du använder fordonet ändå, har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar. Läs mer om detta i  Lagen om (1976:206) om felparkeringsavgift.

Ett fordon kan också ha användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt, trängselskatt eller infrastrukturavgifter. För att kontrollera om ett fordon som du äger har fordonsrelaterade skulder kan du använda vår e-tjänst Fordonets skulder.

Du kan kontrollera om ett fordon har användningsförbud i våra e-tjänster 

 

Det är Polisen som hanterar bestridande av parkeringsanmärkningar.

Om parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, till exempel om fordonsfabrikatet är fel, så kan du besöka en polisstation i den kommun där anmärkningen är utfärdad och begära rättelse.

Om du däremot anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad så ska ett skriftligt bestridande skickas till Polisen i den region där anmärkningen är utfärdad. Du kan bestrida en parkeringsanmärkning genom polisens e-tjänst eller använda en blankett. 

Bestrida en parkeringsanmärkning i polisens e-tjänst eller blankett

Tänk på att felparkeringsavgiften ska betalas, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns.

Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Om du bestrider en parkeringsanmärkning och får rätt, återbetalas pengarna som du betalat in. Om du har ett plusgiro, återbetalas pengarna dit. I övriga fall skickar vi utbetalningen via Swedbanks utbetalningssystem.

Swedbank har ett register över konton som anmälts från deras egna system, från andra banker, plusgiro, personkonton och privatgirokonton. Om det finns ett konto registrerat, förmedlas pengarna dit. I annat fall skickar vi en utbetalningsavi till dig. Den är gjord som en fullmakt för framtida kontoinsättningar. På avin uppger du till vilket konto som framtida utbetalningar ska göras.

Du kan själv anmäla ditt konto till Swedbank på www.swedbank.se/kontoregister.

Kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor via kontaktformulär eller på telefon