Parkeringsanmärkning

Här hittar du information om hur du betalar parkeringsanmärkningar och om vad du ska göra om du tycker att du felaktigt har fått en anmärkning eller förhöjd avgift.

Information om parkeringsanmärkning

Inbetalningen ska göras till:

  • bankgiro 5051-6905.

Vid betalning måste du ange det OCR-/referensnummer som framgår på din parkeringsanmärkning.

Det är alltid ägaren till det aktuella fordonet som ansvarar för att avgiften betalas in.

Transportstyrelsen sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunernas gator. Vi sköter däremot inte administrationen åt privata parkeringsbolag.

Transportstyrelsen:

  • bevakar att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden
  • skickar ut påminnelser
  • överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

Vi kan bevilja anstånd med att betala en felparkeringsavgift i vissa fall. För att vi ska bevilja anstånd ska den betalningsansvarige för felparkeringsavgiften vara helt arbetslös eller långtidssjukskriven.

Ansökan ska vara skriftlig och du ska bifoga något av nedanstående intyg.

  • För dig som är arbetslös gäller intyg att du är inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen.
  • För dig som är långtidssjukskriven gäller en kopia på läkarintyget där det framgår under vilken period du är sjukskriven.

Vårt beslut går inte att överklaga.

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning eller en förhöjd avgift, kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen.

Om du får kännedom om anmärkningen först via en påminnelse från oss, ska du kontakta den polismyndighet som framgår av påminnelsen. Där finns de kontaktuppgifter som du behöver.

Om din ansökan inte godkänns, kan du skriva och bestrida betalningsansvaret (överklaga). Brevet skickar du till den adress som finns angiven på parkeringsanmärkningen.

Tänk på att felparkeringsavgiften ska betalas, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns. Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Om du bestrider en parkeringsanmärkning och får rätt, återbetalas pengarna som du betalat in. Om du har ett plusgiro, återbetalas pengarna dit. I övriga fall skickar vi utbetalningen via Swedbanks utbetalningssystem.

Swedbank har ett register över konton som anmälts från deras egna system, från andra banker, plusgiro, personkonton och privatgirokonton. Om det finns ett konto registrerat, förmedlas pengarna dit. I annat fall skickar vi en utbetalningsavi till dig. Den är gjord som en fullmakt för framtida kontoinsättningar. På avin uppger du till vilket konto som framtida utbetalningar ska göras.

Du kan själv anmäla ditt konto till Swedbank på www.swedbank.se/kontoregister.

Kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor via kontaktformulär eller på telefon 

Vi sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunernas gator. Om du anser att du felaktigt har fått en sådan parkeringsanmärkning, kan du ansöka om rättelse. Det gör du hos polismyndigheten i det område du fick anmärkningen. Mer information om detta finns på parkeringsanmärkningen.

Tänk på att felparkeringsavgiften ska betalas, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns.

Läs mer om parkeringsanmärkningar.

Relaterad information

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta vår kundtjänst på 0771-14 15 16 eller använda något av våra kontaktformulär.